Home

Uppdaterad 2017-04-07

Apporteringskurs, Nybörjare

 

Vi planerar en nybörjarkurs under

hösten, Anmäl dig nu till Utbildnings-Ansvarig på tele

072-318 67 94

Blir vi färre än 4 anmälda så tvingas vi ställa in

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Leif Eriksson

Stigervägen 5

806 43 Gävle

026-10 81 65 026-63 49 06

ordforande@ssrk-gastrike.se

Sekreterare: Maria Larsson

Stensholmsvägen 5

810 22 Årsunda

070-349 37 67

sekreterare@ssrk-gastrike.se

Kassör: Katarina Granström

Havsvägen 43

817 30 Norrsundet

070-373 68 22

kassor@ssrk-gastrike.se

 

Jaktansvarig: Annie Forsgren

Fallsmursvägen 19

817 94 Axmar

076-026 97 26

jaktansvarig@ssrk-gastrike.se

Utbildningsansvarig: Lena Fjellstedt

Solröksgatan 13A

802 76 Gävle

072-318 67 94

utbildningsansvarig@ssrk-gastrike.se

 

 

 

 

Delegat: xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

delegat@ssrk-gastrike.se

Bitr.jaktansvarig: Lajla Rydberg

Persbogatan 2A

811 32 Sandviken

026-27 10 04 070-373 74 00

bitr_jaktansvarig@ssrk-gastrike.se

Bitr.utbildningsansv: Britt-Marie Åkerlund

Hedkarbyvägen 94

810 22 Årsunda

070-434 87 39

bitr_utbildningsansv@ssrk-gastrike.se

Hemsidesansvarig: Leif Eriksson

Stigervägen 5

webmaster@ssrk-gastrike.se

Suppleant: Inga-Lill Nöjd

Mariagatan 7B

818 42 Forsbacka

070-308 59 98

suppleant@ssrk-gastrike.se

 

 

SSRK Sektionssryrelse 2017

Kontakt information

 

E.mail webmaster@ssrk-gastrike.se

 

SSRK Gästrikesektionen

Postgiro

400 90 57-3

Kontakt information

 

 

webmaster@ssrk-gastrike.se

SSRK Gästrikland

INFORMATION

Home

 

Aktiviteter

 

Galleri

Info

 

Arkiv