Home

Uppdaterad 2017-04-07

 

Årsmöte 11 februari kl 14.00 på

Kybacka

 

Har din hund blivit champion under året maila Maria Larsson innan årsmötet

För mer info se under aktiviteter

 

2018 den 21 april planeras ett prova på prov i Axmar

 

 

Mer info se under aktiviteter

 

 

 

 

Ordförande: Leif Eriksson

Stigervägen 5

806 43 Gävle

026-10 81 65 026-63 49 06

ordforande@ssrk-gastrike.se

Sekreterare: Maria Larsson

Stensholmsvägen 5

810 22 Årsunda

070-349 37 67

sekreterare@ssrk-gastrike.se

Kassör: Katarina Granström

Havsvägen 43

817 30 Norrsundet

070-373 68 22

kassor@ssrk-gastrike.se

 

Jaktansvarig: Annie Forsgren

Fallsmursvägen 19

817 94 Axmar

076-026 97 26

jaktansvarig@ssrk-gastrike.se

Utbildningsansvarig: Lena Fjellstedt

Solröksgatan 13A

802 76 Gävle

072-318 67 94

utbildningsansvarig@ssrk-gastrike.se

 

 

 

 

Delegat: Brita Rydbäck

Lingvallsvägen 10

805 98 Gävle

070-677 67 89

delegat@ssrk-gastrike.se

Bitr.jaktansvarig: Lajla Rydberg

Persbogatan 2A

811 32 Sandviken

026-27 10 04 070-373 74 00

bitr_jaktansvarig@ssrk-gastrike.se

Bitr.utbildningsansv: Britt-Marie Åkerlund

Hedkarbyvägen 94

810 22 Årsunda

070-434 87 39

bitr_utbildningsansv@ssrk-gastrike.se

Hemsidesansvarig: Maria Larsson

Stensholmsvägen 5

810 22 Årsunda

070-349 37 67

webmaster@ssrk-gastrike.se

Suppleant: Inga-Lill Nöjd

Mariagatan 7B

818 42 Forsbacka

070-308 59 98

suppleant@ssrk-gastrike.se

 

 

SSRK Sektionssryrelse 2017

Kontakt information

 

E.mail webmaster@ssrk-gastrike.se

 

SSRK Gästrikesektionen

Postgiro

400 90 57-3

Kontakt information

 

 

webmaster@ssrk-gastrike.se

SSRK Gästrikland

INFORMATION

Home

 

Aktiviteter

 

Galleri

Info

 

Arkiv