Home

Uppdaterad 2020-10-26

Exteriörbedömning SSRK Gävleborg den 20 november.


Information

https://www.ssrk-gavleborg.se/2020/10/26/exteriorbedomning-gavle-20-november-2020/

 

SSRK  Sektionsstyrelse 2020

Ordförande:                      Leif Eriksson

                                             Stigervägen 5

                                             806 43 Gävle

                                             026-10 81 65        026-63 49 06 

                                             ordforande@ssrk-gastrike.se                                                                                       

 

Sekreterare:                       Maria Larsson

                                             Stensholmsvägen 5

                                             811 99 Årsunda

                                             070-349 37 67

                                             sekreterare@ssrk-gastrike.se

 

Kassör:                                Julia Brunila

                                             Gävle

                                             kassor@ssrk-gastrike.se


Jaktansvarig:                     xxxxx

                                             xxxxxxxx

                                             xxxxxxxxx

                                            xxxxxxxxxxx

                                            

 

Utbildningsansvarig:      Lena Fjellstedt

                                             Solröksgatan 13A

                                             802 76 Gävle

                              utbildningsansvarig@ssrk-gastrike.se 

 

Delegat:                             xxxxxx

                                            xxxxxxx

                                            xxxxxxxxx

                                    xxxxxxxx

                                             delegat@ssrk-gastrike.se

 

Bitr.jaktansvarig:             Lajla Rydberg

                                             Persbogatan 2A

                                             811 32 Sandviken

                                             026-27 10 04      070-373 74 00

                                             bitr_jaktansvarig@ssrk-gastrike.se

 

Bitr.utbildningsansv:      Britt-Marie Åkerlund

                                             Hedkarbyvägen 94

                                             810 22 Årsunda

                                             070-434 87 39

                                      bitr_utbildningsansv@ssrk-gastrike.se

 

Hemsidesansvarig:           Mats Svensson

                                              Gävle

                                              webmaster@ssrk-gastrike.se

                   

 

Suppleant:                        Inga-Lill Nöjd

                                            Mariagatan 7B

                                            818 42 Forsbacka 

                                            070-308 59 98

                                            suppleant@ssrk-gastrike.se     


Kontakt information


E.mail  webmaster@ssrk-gastrike.se


SSRK Gästrikesektionen

Postgiro

400 90 57-3webmaster@ssrk-gastrike.se

Kontakt information

SSRK Gästrikland

Home


Aktiviteter


Galleri

Info


Arkiv

INFORMATION