Home

Årsmöte SSRK Gästrike 2021


Årsmötet är planerat till den 7 Februari 2021 


1. Då det råder en pandemi och vi har vissa regler att förhålla oss till så är det i nuläget ej säkert att det går att genomföra ett årsmölte vid detta datum.


2. Det kan också uppstå förhinder då ingen ny styrelse finns att välja och den nu sittande styrelsen har valt att avgå.


Mer information kommer senare


Styrelsen


 

SSRK  Sektionsstyrelse 2020

Ordförande:                      Leif Eriksson

                                             Stigervägen 5

                                             806 43 Gävle

                                             026-10 81 65        026-63 49 06 

                                             ordforande@ssrk-gastrike.se                                                                                       

 

Sekreterare:                       Maria Larsson

                                             Stensholmsvägen 5

                                             811 99 Årsunda

                                             070-349 37 67

                                             sekreterare@ssrk-gastrike.se

 

Kassör:                                Julia Brunila

                                             Gävle

                                             kassor@ssrk-gastrike.se


Jaktansvarig:                     xxxxx

                                             xxxxxxxx

                                             xxxxxxxxx

                                            xxxxxxxxxxx

                                            

 

Utbildningsansvarig:      Lena Fjellstedt

                                             Solröksgatan 13A

                                             802 76 Gävle

                              utbildningsansvarig@ssrk-gastrike.se 

 

Delegat:                             xxxxxx

                                            xxxxxxx

                                            xxxxxxxxx

                                    xxxxxxxx

                                             delegat@ssrk-gastrike.se

 

Bitr.jaktansvarig:             Lajla Rydberg

                                             Persbogatan 2A

                                             811 32 Sandviken

                                             026-27 10 04      070-373 74 00

                                             bitr_jaktansvarig@ssrk-gastrike.se

 

Bitr.utbildningsansv:      Britt-Marie Åkerlund

                                             Hedkarbyvägen 94

                                             810 22 Årsunda

                                             070-434 87 39

                                      bitr_utbildningsansv@ssrk-gastrike.se

 

Hemsidesansvarig:           Mats Svensson

                                              Gävle

                                              webmaster@ssrk-gastrike.se

                   

 

Suppleant:                        Inga-Lill Nöjd

                                            Mariagatan 7B

                                            818 42 Forsbacka 

                                            070-308 59 98

                                            suppleant@ssrk-gastrike.se     


Kontakt information


E.mail  webmaster@ssrk-gastrike.se


SSRK Gästrikesektionen

Postgiro

400 90 57-3